OndraMandik.com

Mé schopnosti a dovednosti

Vývojář a konzultant, pragmatik

 • Administrace a konfigurace Unix/Linux serverů.
 • Tvorba a administrace databázových systémů. (Oracle 11g, Mysql, IBM DB2)
 • Administrace síťových technologií.
 • Zkušenosti s verzovacími systémy. (Git, SVN)
 • Adobe Photoshop / Gimp Image Editor
 • DTP systémy, LaTeX
 • Programování a algorytmizace
  (Java, PHP, Python, C/C++)
 • XML (XSLT, xQuery, xPath)
 • Javascript (jQuery, OOP)
 • CSS3, HTML5, W3C Standarts
 • SEO (Optimalizace pro vyhledávače)
 • UML (Unified Modeling Language)
 • Konfigurace webových serverů.
 • Zabezpečení webových aplikací.
 • Znalosti návrhových vzorů.
 • Znalosti metodiky UP/RUP.
 • Znalosti metodiky SCRUM a TDD.

Manager, člen teamu

 • Snadné navazování kontaktu s lidmi.
 • Inovativní a pragmatický přístup.
 • Schopnost plánování a koordinace více lidí.
 • Dovednost srozumitelně prezentovat.
 • Schopnost práce ve stresovém prostředí, v časové tísni a pod nátlakem.
 • Schopnost práce v teamu.
 • Flexibilita a Individuální přístup.
 • Respekt k prostředí, zvyklostem a stávajícím pravidlum.
 • Dodržování termínu a plánu.
 • Shopnost vytvářet kompromisy.

Pedagogog, školitel, tutor

 • Dovednost vytvořit nerušené prostředí pro určitou cinnost.
 • Dovednost sladit své tempo, vyjadřování a neverbální komunikaci s posluchačem.
 • Dovednost srozumitelně prezentovat.
 • Schopnost práce ve stresovém prostředí, v časové tísni a pod nátlakem.
 • Respekt k prostředí, zvyklostem a stávajícím pravidlům.
 • Dovednost vysvetlit a argumentovat, proč jsou potřeba podrobné informace.

Zpět na stránku o mě