OndraMandik.com

Reference / ukázky mé práce

Zde naleznete několik ukázek té části mé práce, kde nejsem smluvně vázán mlčením a práci lze rozumě prezentovat. Vybral jsem pro tuto prezentaci jen několik typových zakázek a pokusil jsem popsat jak jejich zaměření na uživatele, tak i sub-systémy které obsahují.

Aukční a katalogový portál / Starozitny.cz

Realizace aukčního a katalogového serveru pro prodej starožitného nábytku. Aplikace obsahuje nejen prodejní systémy, ale i administrovatelný e-shop, systém na publikaci článků a katalog firem.

Tato webová aplikace byla zaměřena na úzkou skupinu zákazníků a majitelů historických interiérů, hradů a zámků, kteří se orientují ve starožitném nábytku. Byl kladen důraz na jednoduchost a snadnou použitelnost systému.

Informační systém / SPŠE Ječná

Realizace školního informačního systému pro Střední průmyslovou školu, obsahuje prezentační profil školy, moduly na export dat pro matriku a ministerstvo školství, systémy známkování studentů, kontrolu docházky a sdílení souborů mezi studenty a vyučujícími s několika úrovněmi zabezpečení.

Systém byl zaměřen jak na prezentaci školy zájemcům o studium, tak na zlepšení komunikace mezi studenty, vyučujícími a vedením školy. Byl kladen důraz na jednoduché každodenní používání a bylo třeba dodržet stávající pravidla a předpisy, kterým takovýto systém podléhá.

Reprezentativní firemní web / Element interior

Realizace reprezentativního firemního webu, který poskytuje jednoduché informace o produktech firmy, kontaktní údaje a základní informace o majitely.

Web byl navržen jako internetová vizitka pro klienty, kteří si pouze chtějí ověřit existenci firmy, nebo rychle kontaktovat majitele firmy. Důraz byl kladen především na eleganci a firemní identitu.

Web centra služeb / CIPS ČVUT

Spolupráce na webu centra informačních a poradenských služeb ČVUT. Realizace back-endu a administrace webové aplikace s možností publikace novinek, správou článků, odkazů apod.

Web byl nadesignován a připraven k realizaci jako šablona, mou prací bylo tuto šablonu zprovoznit, připravit administraci, navrhnout databázi postarat se spuštění celého systému.

Neziskový poradní web / Myslí nám to jinak

Spolupráce na webu poskytujícím informace hanidicapovaným studentům ČVUT. Mou prací bylo opět sestavit administraci tohoto webu, naprogramovat jednoduché diskusní fórum a celý projekt spustit.

Web byl navržen pro uživatele se specifickými poruchami, nebo handicapem. Bylo nutné dbát na přísné dodržení starndartů pro přístupnost webu i těmto uživatelům.

Expresní web / Single Golf Club

Realizace expresního webu, který bylo nutné vytvořit za několik dní. Web obsahuje jednoduchou prezentaci golfového klubu a možnost sdílet novinky a informace mezi jeho členy.

Web byl navržen jako informační zdroj pro členy klubu a případné další zájemce. Důraz byl kladen na rychlost zpracování webu a především na jednoduchost a přehlednost.